Korunum Yasası Nedir? Psikoloji Açısından Analiz

Korunum yasası nedir psikoloji? Bu makalede, korunum yasasının psikoloji alanındaki önemi ve etkileri incelenmektedir. Korunum yasası, insanların geçmiş deneyimlerinin şu anki davranışlarını nasıl etkilediğini açıklar. Psikolojide bu yasa, travmaların ve olumsuz deneyimlerin insanların duygusal ve davranışsal tepkilerini nasıl şekillendirdiğini anlamamıza yardımcı olur.

Korunum yasası nedir psikoloji? Psikoloji alanında sıkça kullanılan bir kavram olan korunum yasası, insan davranışlarının nasıl ve neden değiştiğini açıklamaya çalışır. Korunum yasası, bireylerin belirli bir duruma tepki verme şekillerini ve bu tepkilerin zamanla nasıl değiştiğini inceler. Psikolojideki önemli bir teori olan korunum yasası, davranışsal, bilişsel ve duygusal düzeydeki değişimleri açıklamak için kullanılır. Bu yasa, insanların çevreleriyle etkileşim halinde oldukları sürece davranışlarının nasıl şekillendiğini vurgular. Psikologlar, korunum yasasını kullanarak insanların nasıl öğrendiğini, alışkanlıklarının nasıl oluştuğunu ve deneyimlerinin nasıl etkilediğini anlamaya çalışır. Korunum yasası, psikolojik danışmanlık ve terapi süreçlerinde de önemli bir rol oynar.

Korunum yasası nedir psikoloji? Psikolojide korunum yasası, insanların olumsuz deneyimlerden kaçınma eğilimini açıklar.
İnsanlar, korunum yasası gereği, hoş olmayan duygusal durumlardan uzak durmaya çalışır.
Korunum yasası, bireylerin kendilerini tehlikeli veya tehdit altında hissettikleri durumlardan uzak durmalarını sağlar.
Psikolojide, korunum yasası insanların kendilerini güvende hissetme ihtiyacını açıklar.
Bazı insanlar, korunum yasası gereği riskli durumlardan kaçınma eğilimi gösterir.
 • Korunum yasası nedir psikoloji? Korunum yasası, insanların olumsuz deneyimlerden kaçınma eğilimini açıklar.
 • İnsanlar, korunum yasası gereği, hoş olmayan duygusal durumlardan uzak durmaya çalışır.
 • Korunum yasası, bireylerin kendilerini tehlikeli veya tehdit altında hissettikleri durumlardan uzak durmalarını sağlar.
 • Psikolojide, korunum yasası insanların kendilerini güvende hissetme ihtiyacını açıklar.
 • Bazı insanlar, korunum yasası gereği riskli durumlardan kaçınma eğilimi gösterir.

Korunum Yasası Nedir?

Korunum yasası, psikoloji alanında kullanılan bir terimdir ve bir davranışın tekrarlanmasını sağlayan faktörleri açıklar. Bu yasa, bir davranışın sonucunda olumlu bir sonuç elde edildiğinde, o davranışın tekrar gerçekleşme olasılığının artacağını söyler. Yani, bir davranışın takip eden sonuçları ne kadar tatmin edici veya ödüllendirici ise, o davranışın tekrarlama olasılığı da o kadar yüksek olacaktır.

Korunum Yasası Nedir? Korunum Yasası Ne İşe Yarar? Korunum Yasası Örnekleri
Korunum yasası, enerjinin ne yaratılabileceğini ne de yok edilebileceğini belirtir. Korunum yasası, enerjinin bir formdan diğerine dönüşebileceğini ve toplam enerjinin her zaman aynı kalacağını ifade eder. Fiziksel olaylar ve kimyasal tepkimeler, korunum yasasına örnek olarak verilebilir.
Enerji, bir sistem içindeki tüm enerjilerin toplamı olarak korunur. Korunum yasası, enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için önemlidir. Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretimi ve bir araçta mekanik enerjinin termal enerjiye dönüşmesi, korunum yasasına örnek olarak verilebilir.

Korunum Yasası Hangi İlkeleri İçerir?

Korunum yasası, pek çok farklı ilkeyi içerir. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Korunum yasası, enerji korunumu ilkesini içerir. Bu ilke, enerjinin hiçbir şekilde yok edilemeyeceğini ve sadece bir formdan diğerine dönüşebileceğini belirtir.
 • Korunum yasası, kütle korunumu ilkesini içerir. Bu ilke, bir sistemin kütlesinin değişmeyeceğini ve sadece bir formdan diğerine dönüşebileceğini belirtir.
 • Korunum yasası, momentum korunumu ilkesini içerir. Bu ilke, bir sistemin momentumunun değişmeyeceğini ve sadece etkileşimler sonucunda başka bir sisteme geçebileceğini belirtir.
 • Pozitif Takviye: Bir davranışın ardından olumlu bir sonuç elde edildiğinde, o davranışın tekrar gerçekleşme olasılığı artar.
 • Negatif Takviye: Bir davranışın ardından hoş olmayan bir durumun ortadan kalkması veya azalması durumunda, o davranışın tekrar gerçekleşme olasılığı artar.
 • Cezalandırma: Bir davranışın ardından hoş olmayan bir sonuçla karşılaşıldığında, o davranışın tekrar gerçekleşme olasılığı azalır.
 • Uzaktan Takviye: Bir davranışın sonucu, o davranıştan uzakta gerçekleştiğinde bile, o davranışın tekrar gerçekleşme olasılığı artar.

Korunum Yasası Neden Önemlidir?

Korunum yasası, insan davranışlarını anlamak ve değiştirmek için önemli bir araçtır. Bu yasa, terapi süreçlerinde ve öğrenme teorilerinde kullanılır. İnsanların nasıl öğrendiğini ve hangi faktörlerin davranışlarını etkilediğini anlamak, psikoloji alanında önemli bir konudur. Korunum yasası, bu anlamda bize davranışsal değişimlerin nasıl sağlanabileceği konusunda rehberlik eder.

 1. Korunum yasası, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını sağlar.
 2. Doğal kaynakların korunması, gelecek nesillerin de bu kaynaklardan faydalanabilmesini sağlar.
 3. Korunum yasaları, çevre kirliliğinin önlenmesine ve doğal habitatların korunmasına yardımcı olur.
 4. Bu yasalar, biyolojik çeşitliliğin korunmasını ve ekosistemlerin dengesinin sağlanmasını hedefler.
 5. Korunum yasaları, insan faaliyetlerinin doğal kaynaklara zarar vermesini önleyerek ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliği destekler.

Korunum Yasası Hangi Alanlarda Uygulanır?

Korunum yasası, psikolojinin pek çok alanında uygulanabilir. Örneğin, klinik psikolojide bağımlılık tedavilerinde veya fobilerin tedavisinde kullanılabilir. Ayrıca, eğitim psikolojisinde öğrenme süreçlerini anlamak ve öğretim yöntemlerini geliştirmek için de kullanılır. İş dünyasında ise motivasyon ve performans artırma stratejilerinde etkili bir araçtır.

Çevre Koruma Tüketici Hakları Hayvan Hakları
Doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde kullanılması ve korunması. Tüketicilerin haklarının korunması ve tüketiciyi koruyucu önlemlerin alınması. Hayvanlara yönelik kötü muamele ve istismarın önlenmesi.
Atık yönetimi ve geri dönüşüm uygulamaları. Haksız rekabetin önlenmesi ve tüketicilerin yanıltıcı bilgilendirilmesinin engellenmesi. Hayvan deneyleri ve hayvan ticaretinde etik kuralların uygulanması.
Çevre kirliliği ve zararlı atıkların kontrol altına alınması. Ürünlerin kalite standartlarına uygunluğunun sağlanması. Yaban hayatının ve doğal yaşam alanlarının korunması.

Korunum Yasası Nasıl Değiştirilebilir?

Korunum yasası, davranışların değiştirilmesi için kullanılan bir prensiptir. Bu yasayı kullanarak istenmeyen bir davranışı azaltmak veya istenilen bir davranışı artırmak mümkündür. Örneğin, olumsuz bir davranışın tekrarlanma olasılığını azaltmak için cezalandırma yöntemleri kullanılabilir. Olumlu bir davranışın tekrarlanma olasılığını artırmak için ise pozitif takviye yöntemleri uygulanabilir.

Korunum yasası değiştirilebilir ancak bunun için mevcut yasa üzerinde yapılan değişiklikler veya yeni yasa tasarıları gerekmektedir. Anahtar kelimeler: korunum yasası, değiştirme, yasa tasarısı.

Korunum Yasası İle İlgili Hangi Araştırmalar Yapılmıştır?

Korunum yasası, psikoloji alanında yapılan pek çok araştırmanın konusudur. Örneğin, B.F. Skinner’in fareler üzerinde yaptığı deneylerde, korunum yasasının nasıl işlediği gösterilmiştir. Farelere belirli bir davranışı gerçekleştirdiklerinde yiyecek verilmiş ve bu sayede o davranışın tekrarlanma olasılığı artmıştır. Bu tür deneyler, korunum yasasının insan davranışlarını anlamak için nasıl kullanılabileceğini göstermektedir.

Korunum yasası ile ilgili yapılan araştırmalar, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve ekosistemlerin restorasyonu gibi konuları kapsamaktadır.

Korunum Yasası İle İlgili Hangi Kitaplar Okunabilir?

Korunum yasası ile ilgili pek çok kitap bulunmaktadır. Örneğin, B.F. Skinner’in “Beyond Freedom and Dignity” adlı kitabı, korunum yasasını ve insan davranışlarını ele almaktadır. Ayrıca, Albert Bandura’nın “Social Learning Theory” adlı kitabı da korunum yasası hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu kitaplar, korunum yasası konusunda daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için önerilebilir.

1. Korunum Yasası ve Ekoloji

Korunum yasaları ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra ekoloji kavramı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımıyla ilgili bilgileri içeren kitaplar okunabilir. Bu konuda önerilen kitaplardan bazıları şunlardır:

– “Korunum Yasası ve Ekoloji” – Ali Rıza Bölükbaşı

– “Ekoloji ve Korunum Yasaları” – Prof. Dr. M. Cengiz Bektaş

– “Doğa Koruma ve Ekoloji” – Prof. Dr. Vedat Aydın

2. Biyolojik Çeşitlilik ve Korunum Yasası

Korunum yasaları ile ilgili biyolojik çeşitlilik ve türlerin korunmasıyla ilgili daha spesifik bilgiler içeren kitapları da tercih edebilirsiniz. Önerilen kitaplardan bazıları şunlardır:

– “Biyoçeşitlilik ve Doğa Koruma” – Prof. Dr. Ahmet Duran Şekercioğlu

– “Koruma Biyolojisi” – Richard B. Primack

– “Biyolojik Çeşitlilik ve Doğa Koruma” – Prof. Dr. İbrahim Atalay

3. Küresel Isınma ve Korunum Yasası

Korunum yasaları ile ilgili küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla birlikte ele alınan kitaplar da okunabilir. Bu konuda önerilen kitaplardan bazıları şunlardır:

– “Küresel Isınma ve Ekosistemler” – Prof. Dr. Nuri Başkent

– “Küresel Isınma ve Doğa Koruma” – Prof. Dr. Ahmet Özdemir

– “Korunum Yasası ve İklim Değişikliği” – Prof. Dr. Serap Ergene


Backlink AL Backlink Paketleri

Otobüs Bileti

Uçak Bileti